Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
Ödemeler Dengesi TCMB DSBB
Cari işlemler hesabı ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 712 -3 415    
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı ABD $ Milyon
Nis/21 
21 652 22 086    
** Toplam Mal ve Hizmet İthali ABD $ Milyon
Nis/21 
-22 354 -24 360    
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi ABD $ Milyon
Nis/21 
-702 -2 274    
** Birincil gelir dengesi ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 258 -1 184    
** İkincil gelir dengesi ABD $ Milyon
Nis/21 
248 43    
Sermaye hesabı ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 -2    
Finansal Hesaplar ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 515 -1 757    
** Doğrudan Yatırımlar ABD $ Milyon
Nis/21 
-56 -363    
** Portföy Yatırımları ABD $ Milyon
Nis/21 
1 534 5 709    
** Diğer Yatırımlar ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 810 -934    
** Resmi Rezervler ABD $ Milyon
Nis/21 
-1 183 -6 169    
Uluslararası Rezervler       TCMB DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri ABD $ Milyon (n)
04/Haz/21
93 687,2 92 605,0    
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu ABD $ Milyon (n)
04/Haz/21
48 065,3
47 147,1
   
SDR ABD $ Milyon (n)
04/Haz/21
162,9
163,0
   
Altın Mevcudu ABD $ Milyon (n)
04/Haz/21
1 410,1
1 411,0
   
Diğer Rezerv Varlıkları ABD $ Milyon (n)
04/Haz/21
44 048,9
43 883,8
   
Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ABD $ Milyon
Nis/21
87 969
86 689
TCMB DSBB
Dış Ticaret
TÜİK DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.) ABD $ Milyon
Nis/21
18 786
18 968
   
Toplam ithalat (c.i.f.) ABD $ Milyon
Nis/21
21 844
23 627
   
Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net ABD $ Milyon
D1/21
-339 322
-403 495
TCMB DSBB
Varlıklar ABD $ Milyon
D1/21
250 186
241 648
   
** Doğrudan yatırımlar ABD $ Milyon
D1/21
54 561
54 135
   
** Portföy yatırımları ABD $ Milyon
D1/21
2 167
1 893
   
*** Hisse senetleri ABD $ Milyon
D1/21
1 239
1 055
   
*** Borç senetleri ABD $ Milyon
D1/21
928
838
   
** Diğer yatırımlar ABD $ Milyon
D1/21
106 769
92 343
   
** Rezerv varlıklar ABD $ Milyon
D1/21
86 689
93 277
   
Yükümlülükler ABD $ Milyon
D1/21
589 508
645 143
   
**Doğrudan yatırımlar ABD $ Milyon
D1/21
163 654
213 226
   
** Portföy yatırımları ABD $ Milyon
D1/21
111 522
117 656
   
*** Hisse senetleri ABD $ Milyon
D1/21
22 597
29 168
   
*** Borç senetleri ABD $ Milyon
D1/21
88 925
88 488
   
** Diğer yatırımlar ABD $ Milyon
D1/21
314 332
314 261
   
Brüt Dış Borç Stoku ABD $ Milyon
D4/20
450 048 435 995 Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB
* Genel Hükümet ABD $ Milyon
D4/20
106 585 100 299
** Kısa Vade ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
** Uzun Vade ABD $ Milyon
D4/20
106 585 100 299    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) ABD $ Milyon
D4/20
1 386 1 349    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
81 205 76 010    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
23 994 22 940    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
* Merkez Bankası ABD $ Milyon
D4/20
21 391 21 029
** Kısa Vade ABD $ Milyon
D4/20
21 382 21 021    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
21 382 21 021    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
** Uzun Vade ABD $ Milyon
D4/20
9 8    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
9 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç) ABD $ Milyon
D4/20
147 100 145 505
** Kısa Vade ABD $ Milyon
D4/20
58 028 56 479    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
49 071 47 343    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
464 390    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
8 493 8 746    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
** Uzun Vade ABD $ Milyon
D4/20
89 072 89 026    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
33 356 32 498    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
55 716 56 528    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
* Diğer Sektörler ABD $ Milyon
D4/20
164 017 158 304
** Kısa Vade ABD $ Milyon
D4/20
58 813 55 749    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
2 678 1 911    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
56 135 53 838    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
** Uzun Vade ABD $ Milyon
D4/20
105 203 102 555    
*** Para ve Mevduatlar ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
*** Borç Senetleri ABD $ Milyon
D4/20
10 280 9 611    
*** Krediler ABD $ Milyon
D4/20
94 301 92 444    
*** Ticari Kredi ve Avanslar ABD $ Milyon
D4/20
623 499    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
0 0    
* Doğrudan Yatırım ABD $ Milyon
D4/20
10 956 10 857
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
8 732 8 557    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
184 186    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri ABD $ Milyon
D4/20
2 041 2 114    
Döviz Kurları (günlük) günlük veriler için: TCMB DSBB