Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları TCMB DSBB
Parasal Büyüklükler(M2) TL Bin
Nis/21 
3 574 863 589,1
3 519 147 499,3
   
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü) TL Bin
Nis/21 
858 695 962,5
826 709 112,7
Diğer İç Krediler TL Bin
Nis/21 
3 791 181 850,0
3 774 481 827,0
Dış Pozisyon(Net) TL Bin
Nis/21 
117 581 554,5
126 217 376,2
Merkez Bankası Analitik Hesapları TCMB DSBB
Rezerv Para TL Bin
04/Haz/21
422 743 514,0
432 111 783,0
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü) TL Bin
04/Haz/21
81 019 727,0 80 300 975,0
Diğer Brüt İç Alacaklar TL Bin
04/Haz/21
0,0
0,0
Dış Pozisyon (Net) TL Bin
04/Haz/21

756 880 026,0

739 135 356,0

Faiz Oranları
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük) Günlük veriler için: TCMB DSBB
Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri Günlük veriler için: TCMB DSBB
Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri Günlük veriler için: TCMB DSBB
TL Avans ve Reeskont Faiz Oranları Günlük veriler için: TCMB DSBB
Mali Sağlamlık Göstergeleri Veriler için: FSI DSBB
Menkul Kıymetler Borsası (günlük) TCMB DSBB