Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB
1 Gelirler TL
D3/20
402 228 856,50 330 130 429,00    
11 Vergi Gelirleri TL
D3/20
254 399 202,20 187 314 168,80
12 Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri TL
D3/20
79 930 700,80 77 878 424,60
13 Hibeler TL
D3/20
612 798,20 735 443,10
14 Diğer Gelirler TL
D3/20
67 286 155,30 64 202 392,60
2 Giderler TL
D3/20
451 216 086,30 442 379 153,20
21 Personel Giderleri TL
D3/20
107 599 649,70 106 554 338,90
22 Mal ve Hizmet Giderleri TL
D3/20
48 363 684,90 40 776 722,60
23 Amortisman Giderleri TL
D3/20
50 600 247,50 50 600 247,50
24 Faiz Giderleri TL
D3/20
38 960 128,50 40 438 241,10
25 Sübvansiyon Giderleri TL
D3/20
24 315 665,60 30 842 960,40
26 Hibeler TL
D3/20
1 082 38,40 1 746 689,90
27 Sosyal Yardımlar TL
D3/20
171 804 018,60 164 227 852,80
28 Diğer Harcamalar TL
D3/20
8 490 307,20 7 192 100,10
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23] TL
D3/20
1 613 017,70 -61 648 476,70
Net Faaliyet Dengesi [1-2] TL
D3/20
-48 987 229,80 -112 248 724,20
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi TL
D3/20
-8 014 376,30 -16 084 814,80
2M- Harcamalar (2+31) TL
D3/20
443 201 710,00 426 294 338,40
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M) TL
D3/20
-40 972 853,50 -96 163 909,40
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
32 Net Mali Varlık Edinimi TL
D3/20
72 380 877,10 84 430 532,30
321 Yerleşik TL
D3/20
72 223 790,10 84 561 285,70
322 Yerleşik Olmayan TL
D3/20
157 087,10 -130 753,40
33 Net Yükümlülük Artışı TL
D3/20
113 469 865,90 180 484 177,40
331 Yerleşik TL
D3/20
114 658 337,20 210 304 378,80
332 Yerleşik Olmayan TL
D3/20
-1 188 471,30 -29 820 201,40
Merkezi Hükümet Operasyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB
* Gelirler TL Milyon
Nis/21 
93 791 134 927
* Harcamalar TL Milyon
Nis/21 
110 708 111 164
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi TL Milyon
Nis/21 
-16 917 23 764
* Bütçe Emanetleri TL Milyon
Nis/21 
-10 866 3 577
* Diğer Emanetler TL Milyon
Nis/21 
0 0
* Avanslar TL Milyon
Nis/21 
-261 -2 565
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi TL Milyon
Nis/21 
-28 044 24 776
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı TL Milyon
Nis/21 
28 044 -24 776
** Borçlanma, Net TL Milyon
Nis/21 
6 613 -25 889
** Dış Borçlanma, Net TL Milyon
Nis/21 
-793 -28 355
** İç Borçlanma, Net TL Milyon
Nis/21 
7 406 2 466
*** TL Cinsinden Hazine Bonosu TL Milyon
Nis/21 
0 0
*** Döviz Cinsinden Hazine Bonosu TL Milyon
Nis/21 
0 0
*** TL Cinsinden Devlet Tahvili TL Milyon
Nis/21 
6 033 15 125
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili TL Milyon
Nis/21 
1 372 -12 659
** Net Borç Verme TL Milyon
Nis/21 
-111 -149
** Borç Verme TL Milyon
Nis/21 
47 0
** Geri Ödeme TL Milyon
Nis/21 
158 149
** Özelleştirme Geliri TL Milyon
Nis/21 
0 0
** TMSF Gelir Fazlaları TL Milyon
Nis/21 
0 0
** Kasa-Banka ve Diğer işlemler TL Milyon
Nis/21 
21 320 964
Merkezi Hükümet İç Borçları       Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB
* Vadeye Göre TL Milyon
Nis/21 
1 119 977 1 111 242
** Kısa Vadeli TL Milyon
Nis/21 
69 229 76 052
*** Nakit TL Milyon
Nis/21 
69 229 76 052
TL TL Milyon
Nis/21 
400 400
FX TL Milyon
Nis/21 
68 829 75 652
*** Nakit Dışı TL Milyon
Nis/21 
0 0
TL TL Milyon
Nis/21 
0 0
FX TL Milyon
Nis/21 
0 0
** Orta Vadeli TL Milyon
Nis/21 
610 673 598 201
*** Nakit TL Milyon
Nis/21 
559 258 547 286
TL TL Milyon
Nis/21 
381 089 378 140
FX TL Milyon
Nis/21 
178 169 169 146
*** Nakit Dışı TL Milyon
Nis/21 
51 415 50 915
TL TL Milyon
Nis/21 
14 686 14 686
FX TL Milyon
Nis/21 
36 730 36 229
** Uzun Vadeli TL Milyon
Nis/21 
440 074 436 989
*** Nakit TL Milyon
Nis/21 
414 442 411 357
TL TL Milyon
Nis/21 
414 442 411 357
FX TL Milyon
Nis/21 
0 0
*** Nakit Dışı TL Milyon
Nis/21 
25 632 25 632
TL TL Milyon
Nis/21 
25 632 25 632
FX TL Milyon
Nis/21 
0 0
Toplam Borç Stoğu TL Milyon
Nis/21 
1 949 520 1 950 100
Merkezi Hükümet Dış Borçları       Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB
Vadeye Göre ABD $ Milyon
Nis/21 
101 280 100 562
** Orta Vadeli ABD $ Milyon
Nis/21 
2 000 2 000
** Uzun Vadeli ABD $ Milyon
Nis/21 
99 280 98 562
Alacaklıya göre ABD $ Milyon
Nis/21 
101 280 100 562
** Uluslararası Kuruluşlar ABD $ Milyon
Nis/21 
15 711 15 341
** İkili Anlaşmalar ABD $ Milyon
Nis/21 
3 794 3 747
** Ticari Bankalar ABD $ Milyon
Nis/21 
1 589 1 540
** Tahvil İhraçları ABD $ Milyon
Nis/21 
80 186 79 933
Döviz Cinslerine Göre ABD $ Milyon
Nis/21 
101 280 100 562
** ABD Doları ABD $ Milyon
Nis/21 
73 330 73 340
** Japon Yeni ABD $ Milyon
Nis/21 
3 688 3 655
** Euro ABD $ Milyon
Nis/21 
22 592 21 920
** Sdr ABD $ Milyon
Nis/21 
1 412 1 392
** Diğer ABD $ Milyon
Nis/21 
257 255
** Hazine Garantili Dış Borçlar ABD $ Milyon
D4/20
14 770 14 731 Hazine ve Maliye Bakanlığı DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları TCMB DSBB
Parasal Büyüklükler(M2) TL Bin
Nis/21 
3 574 863 589,1
3 519 147 499,3
   
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü) TL Bin
Nis/21 
858 695 962,5
826 709 112,7
Diğer İç Krediler TL Bin
Nis/21 
3 791 181 850,0
3 774 481 827,0
Dış Pozisyon(Net) TL Bin
Nis/21 
117 581 554,5
126 217 376,2
Merkez Bankası Analitik Hesapları TCMB DSBB
Rezerv Para TL Bin
28/May/21
432 111 783,0
425 256 840,0
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü) TL Bin
28/May/21
80 300 975,0 80 227 372,0
Diğer Brüt İç Alacaklar TL Bin
28/May/21
0,0
0,0
Dış Pozisyon (Net) TL Bin
28/May/21

739 135 356,0

732 077 546,0

Faiz Oranları
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük) Günlük veriler için: TCMB DSBB
Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri Günlük veriler için: TCMB DSBB
Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri Günlük veriler için: TCMB DSBB
TL Avans ve Reeskont Faiz Oranları Günlük veriler için: TCMB DSBB
Mali Sağlamlık Göstergeleri Veriler için: FSI DSBB
Menkul Kıymetler Borsası (günlük) TCMB DSBB