Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
NÜFUS Bin kişi
2020
83 614
83 155
TÜİK DSBB