Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri Birimi Veriler Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi En son yayımlanan veri Bir önceki döneme ilişkin veri Ek bilgi Metaveri
Ulusal Hesaplar TÜİK DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla) TL Bin
D1/21
 1 386 346 893  1 524 788 080    
** Tarım, ormancılık ve balıkçılık TL Bin

D1/21

  38 244 090   85 991 261
** Sanayi TL Bin
D1/21
  349 818 705   362 856 441
**** İmalat sanayi TL Bin

D1/21

 297 233 252   306 869 692
** İnşaat TL Bin
D1/21
  74 418 788   77 636 931
** Hizmetler TL Bin

D1/21

  319 980 691   370 183 433
** Bilgi ve iletişim TL Bin
D1/21
  36 890 054   46 084 409
** Finans ve sigorta faaliyetleri TL Bin

D1/21

  45 099 755   39 723 306
** Gayrimenkul faaliyetleri TL Bin
D1/21
  85 040 196   83 007 618
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri TL Bin

D1/21

  66 435 150   77 826 563
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri TL Bin
D1/21
  179 332 871   167 927 451
** Diğer hizmet faaliyetleri TL Bin
D1/21
  37 121 773   35 499 022
** Vergi-sübvansiyon TL Bin

D1/21

  153 964 819   178 051 646
Üretim Endeksi 2015=100 (Hacim endeksi)

Nis/21

129,2
137,0
TÜİK DSBB
Öncü Göstergeler:Kapasite Kullanım Oranı %
May/21
75,3
75,9
TCMB DSBB
İstihdam Bin kişi
Nis/21
28 056
28 249
TÜİK DSBB
İşsizlik Bin kişi
Nis/21
4 511
4 236
TÜİK DSBB
Brüt Ücret-Maaş Endeksi Toplam Sanayi (2015=100)
D1 /21
242,4
217,5
TÜİK DSBB
Tüketici Fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100
May/21
537,05
532,32
TÜİK DSBB
Üretici Fiyatları Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100
May/21
666,79
641,63
TÜİK DSBB