SDDS Veri Kategorileri İçin Yayınlama Takvimi


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Para Fonu (IMF) Özel Veri Yayımlama Standartları'na (SDDS) üye kurumlar tarafından sağlanan göstergeler için basım tarihlerini duyurmaktadır. SDDS'e üye kurumlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası (TCMB)'dir. Her kurum takvim hazırlandıktan sonra ortaya çıkacak önceden tahmin edilemeyen gelişmelerden doğan değişikliklerin duruyusunu yapmakla sorumludur.

Göstergeler Listesi Veri Kaynağı
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla TÜİK
Sanayi Üretim Endeksi TÜİK
Öncü Göstergeler-Kapasite Kullanım Oranı TCMB
İstihdam / İşsizlik TÜİK
Brüt Ücret-Maaş Endeksi TÜİK
Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK
Üretici Fiyatları Endeksi TÜİK
Devlet Faaliyetleri Tablosu HMB
Merkezi Hükümet Operasyonları (Konsolide Bütçe) HMB
Merkezi Hükümet İç borçları HMB
Merkezi Hükümet Dış Borçları HMB
Hazine Garantili Dış Borç HMB
Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları TCMB
Merkez Bankası Analitik Bilançosu TCMB
Ödemeler Dengesi TCMB
Uluslararası Rezervler (haftalık) TCMB
Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (aylık) TCMB
Uluslararası Yatırım Pozisyonu TCMB
Dış Borçlar HMB
Dış Ticaret TÜİK
Nüfus TÜİK