"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Veri/Bilgilerin Ücretlendirilmesi

Web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sunulan bilgiler ücretsizdir.

Veri/bilgiler

  • - Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • - Basın kuruluşlarına,
  • - Üniversitelere (kurumsal projelere ilişkin taleplerinde geçerli olmak üzere),
  • - Uluslararası kuruluşlara,
  • - Diğer ülkelerin resmi kurumlarına

ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
 

19.01.2022 tarihli Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu kararında;

 

1 - Bilgi taleplerinin kağıt ortamında karşılanması halinde; ilk sayfanın (A4) yurt içi taleplerde 27 TL, yurt dışı taleplerde 27 Euro, ilave her sayfanın (A4) yurt içi taleplerde 6,5 TL, yurt dışı taleplerde 6,5 Euro olarak ücretlendirilmesine,

2 - Bilgi taleplerinin manyetik ortamda karşılanması halinde; boyutu 1 MB'ye kadar olan bilginin yurt içi taleplerde 27 TL, yurt dışı taleplerde 27 Euro, ilave her 1 MB'nin yurtiçi taleplerde 6,5 TL, yurt dışı taleplerde 6,5 Euro olarak ücretlendirilmesine,

3 - Bilgi talebinin karşılanması esnasında harcanan zamanın 1 saati geçmesi durumunda, her bir saat için yurt içi taleplere ilişkin ücrete 27 TL, yurt dışı taleplere ilişkin ücrete 27 Euro eklenmesine,

4 - Herhangi bir bilgi için yıllık abonelik talep edilmesi halinde, abonelik ücretinin mevcut en güncel döneme ait olan bilgi ücreti dikkate alınarak tespit edilmesine,

5 - Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilere, bu kurumlarda görev yapan öğretmen ve akademisyenlere (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi vb.), yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan Türk vatandaşlarına, geçerli bir okul kimliği beyan etmesi kaydıyla bilgi (mikro veri hariç) fiyatında %50 indirim yapılmasına,

6 - Sayısal ortamda 1 adet tematik harita için yurtiçi taleplerin 120 TL, yurt dışı taleplerin 120 Euro olarak ücretlendirilmesine,

7 - Proje ve örneklem maliyetleri tahmini maliyet hesaplama formunda belirtilen bilgiler doğrultusunda çalışılan adam gün sayısında Döner Sermaye karı ve hazine payı eklenerek ücretlendirilmesine,

8 - Kurumumuzun üretmiş olduğu yayınların CD ortamında yurtiçinden talep edilmesi halinde 27 TL, yurt dışı talep edilmesi halinde 27 Euro olarak ücretlendirilmesine,

9 - Bilgi talebinin yalnızca meta veri içermesi halinde ücretsiz bilgi sağlanmasına,

10 - Döner Sermaye İşletmesince verilen baskı, dizgi ve fotokopi hizmetlerinde aşağıdaki şekilde ücretlendirilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

Yapılacak İşin Adı Miktarı Fiyatı (TL)
Kartvizit baskısı (Tek taraflı) 100 30
Kartvizit baskısı (Çift taraflı) 100 35
A4 Fotokopi (21 x 29) 1 0,15
A3 Fotokopi (29 x 42) 1 0,20
B4 Fotokopi (25 x 35) 1 0,70
A4 Renkli Fotokopi (21 x 29) 1 0,70
A3 Renkli Fotokopi (29 x 42) 1 1,50

 

Bilgilerin kargo ile talep edilmesi durumunda, kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenecektir.

 

Mikro veri kullanımının ücretlendirilmesi ile ilgili olarak "Mikro Veri" bölümünü inceleyiniz.